por los Cuartos de Final : CSKA MOSCÚ - INTER // BARCELONA - ARSENAL

Publicado en por MANU

cuartos.jpg

 

espana

Empiezan los partidos de vuelta por los Cuartos de Final de la Champions 2009 - 2010. Este martes juegan 4 equipos y el más airoso es el Inter que ganó en casa al conjunto del CSKA Moscú por la mínima con gol de Diego Milito, el ex Zaragoza, brilló en el partido de ida  dejando su huella en la porteria de Akinfeev.

El CSKA tendrá que hacerse fuerte de local esta tarde si quiere seguir dando la sorpresa en esta Champions y demostrar que no solo los favoritos pueden  ganarla.

Mientras tanto el FC Barcelona recibirá la visita del Arsenal inglés. El Camp Nou se viste de gala para recibir al único conjunto a nivel de europa que juega un fútbol vistoso y tiene caracteristicas muy parecidas al local, que su planteamiento es muy ofensivo desde el primer minuto y ya lo demostró en el partido de ida en Londres, donde dejó claro que no se la pondra fácil al equipo de Pep Guardiola, al plantarle cara y empatarle a dos goles la eliminatoria.

Arsene Wenger no contará con su mejor hombre, Cesc Fábregas, luego que este se lesionara en el partido de ida por contra, tiene un as bajo la manga que es quien fue el revulsivo al entrar en la segunda mitad cuando su equipo más lo necesitaba, el joven delantero Theo Walcott.

Pep Guardiola por su parte tendrá que rehacer su defensa ya que el capitán Carles Puyol fue expulsado, por contra contará  con los  bajitos de la selección española y conductores del equipo : Xavi y el recuperado Andrés Iniesta además de tener a su máxima figura y goleador de la liga Lionel Messi que tendrá que dar su mejor versión.

Esta noche caerán dos de los ocho mejores equipos de europa. Hagan sus apuestas.

 

 


usareino unido

They begin the second leg of the quarterfinals of the Champions from 2009 to 2010. On Tuesday they play 4 teams and the most graceful is Inter who won at home to CSKA Moscow set the minimum with a goal from Diego Milito, Zaragoza former, shone in the first leg, leaving his mark on Akinfeev's goal.

CSKA will need to have strong local this afternoon if you want to continue to give the surprise in this Champions and show that not only can win favorites.

Meanwhile, FC Barcelona will receive the visit of Arsenal English. The Nou Camp is decked out to receive only one set at the level of Europe that plays a flamboyant football and has very similar characteristics to the premises, that his approach is very offensive from the first minute, and demonstrated it in the first leg in London , where he made clear that it is not easy team will put Pep Guardiola, to stand up and tied at two goals in the tie.

Arsene Wenger will not have his best man, Cesc Fabregas was injured after this in the first leg on the other hand, has an ace up his sleeve that is who was the lever to enter the second half when his team needed him most, young striker Theo Walcott.

For its part Pep Guardiola will have to rebuild their defense and the captain Carles Puyol was ejected, by contrast short people will of the Spanish team and drivers of the team: Xavi and Andres Iniesta recovered in addition to his figure and top scorer Lionel Messi League will have to give their best version.

Tonight will drop two of the eight best teams in Europe. Place your bets.


 


china

他们开始了从2009年的欧洲冠军四分之一决赛第二回合到2010年。周二,他们播放4队和国际米兰谁更优雅,是赢得在家莫斯科中央陆军成立了由迭戈米利托,萨拉戈萨前,在第一回合照,留下阿金费耶夫的目标,其标志的最低目标。

中央陆军将需要有强大的本地今天下午,如果你想继续给予冠军,并在此表明,不仅能赢得最爱惊喜。

与此同时,巴塞罗那将得到阿森纳英国访问。诺坎普是打扮出来接待了欧洲水平,起到了华丽的足球,有很多相似特征的前提只有一组,他的做法是非常反感从第一分钟,表现在它在伦敦的第一站,在那里他明确表示,它是不容易的小组将瓜迪奥拉提出,要站起来,在两个目标联系在一起的纽带。

阿森纳主教练温格将没有他们的最佳人选,法布雷加斯,那是在相反腿部受伤,有一个王牌了他的袖子是谁是杠杆进入下半场时,他的球队最需要他,年轻前锋沃尔科特。

打气本身瓜迪奥拉将不得不重建自己的国防和队长普约尔被驱逐出场,相比之下矮的人将是西班牙国家队和司机:哈维和伊涅斯塔收回他的人物,除了最佳射手梅西联赛会以最好的版本。

今晚将下降8个欧洲最好的两支球队。请将您的赌注。


Brasilportugal

Eles começam a segunda etapa de quartas de final da Liga dos Campeões 2009-2010. Na terça-feira jogam 4 equipas e os mais graciosos a Inter, que ganhou em casa ao CSKA Moscou definir o mínimo com um gol de Diego Milito, ex-Zaragoza, brilhou na primeira perna, deixando sua marca na meta de Akinfeev.

CSKA terá de ter fortes local esta tarde, se quiser continuar a dar a surpresa nesta Champions e mostrar que não só pode vencer favoritos.

Entretanto, o FC Barcelona vai receber a visita do Arsenal Inglês. O Camp Nou é enfeitada para receber apenas um conjunto a nível da Europa, que joga um futebol exuberante e tem características muito semelhantes às instalações, que sua abordagem é bastante ofensivo desde o primeiro minuto, e demonstrou isso na primeira mão em Londres , onde ele deixou claro que não é equipa fácil será colocar Pep Guardiola, para se levantar e empatado em dois gols no empate.

Arsene Wenger não poderá contar com seu melhor homem, Cesc Fabregas, depois que foi ferido na perna por outro lado, tem um ás na manga que é que foi a alavanca para entrar no segundo tempo, quando a sua equipa mais precisava dele, jovem atacante Theo Walcott.

Pep Guardiola, por seu lado terá de reconstruir sua defesa e capitão Carles Puyol foi expulso, pelo contrário as pessoas breve da equipa nacional espanhola e drivers: Xavi e Andres Iniesta recuperado para além de sua figura e artilheiro Lionel Messi Liga terá de dar a sua melhor versão.

Hoje à noite vai cair dois dos oito melhores equipas da Europa. Façam suas apostas.


Estelada

Comencen els partits de tornada pels Quarts de Final de la Champions 2009 - 2010. Aquest dimarts juguen 4 equips i el més airós és l'Inter que va guanyar a casa al conjunt del CSKA Moscou per la mínima amb gol de Diego Milito, l'ex Saragossa, va brillar en el partit d'anada deixant la seva empremta a la porteria de Akinfeiev.

El CSKA haurà de fer-se fort de local aquesta tarda si vol seguir donant la sorpresa en aquesta Champions i demostrar que no només els preferits poden guanyar-la.

Mentrestant el FC Barcelona rebrà la visita de l'Arsenal anglès. El Camp Nou es vesteix de gala per rebre l'únic conjunt a nivell d'Europa que juga un futbol vistós i té característiques molt semblants al local, que el seu plantejament és molt ofensiu des del primer minut i ja ho va demostrar en el partit d'anada a Londres , on va deixar clar que no se la posarà fàcil a l'equip de Pep Guardiola, a plantar cara i empatar a dos gols l'eliminatòria.

Arsene Wenger no comptarà amb el seu millor home, Cesc Fábregas, després que aquest es lesionés en el partit d'anada per contra, té un as sota la màniga que és qui va ser el revulsiu en entrar en la segona meitat quan el seu equip més ho necessitava, el jove davanter Theo Walcott.

Pep Guardiola per la seva banda, heu de reconfigurar la seva defensa ja que el capità Carles Puyol va ser expulsat, per contra comptarà amb els baixets de la selecció espanyola i conductors de l'equip: Xavi i el recuperat Andrés Iniesta a més de tenir a la seva màxima figura i golejador de la lliga Lionel Messi que haurà de donar la seva millor versió.

Aquesta nit cauran dos dels vuit millors equips d'Europa. Facin les seves apostes.

 

 

Etiquetado en CHAMPIONS LEAGUE

Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:

Comentar este post